Urologia – Andrologia

El Dr. Josep Viladoms és uròleg format a la Fundació Puigvert de Barcelona, amb ampliació d’estudis posteriorment als EUA (Universitat Emory d’Atlanta i Weill Cornell Medicine, Cornell University). Presta una especial atenció a:Fimosis


Fimosi és la dificultat o impossibilitat per a la retracció de la pell del prepuci (la pell que recobreix l’extrem del penis o gland).

Si la pell prepucial pressiona molt el cos del penis en descendir, impedeix destapar el gland o resulta difícil tornar a cobrir el penis després del descens prepucial, pot tractar-se d’un cas de fimosi.

La circumcisió consisteix a extirpar l’excés de pell mitjançant una intervenció realitzada amb anestèsia local i de forma ambulatòria.


Més informació
Impotència o disfunció erèctil


La impotència sexual de l’home o disfunció erèctil consisteix en la dificultat o impossibilitat d’assolir o mantenir una erecció amb la rigidesa suficient per tenir relacions sexuals satisfactòries tant per a l’home com per a la seva parella.

La disfunció erèctil és un problema molt freqüent: més de 2 000 000 d’espanyols la pateixen, encara que també és un problema poc consultat (<20 %), per vergonya o perquè es desconeix que hi hagi solucions, etc. La majoria dels homes experimentaran algun episodi d’impotència en la vida (52 % dels homes entre 40 i 70 anys).


Més informació
Incurvació de penis


La incurvació de penis, també anomenada desproporció dels cossos cavernosos, pot ser congènita o causada per la malaltia de Peyronie.

Aquesta consisteix en l’aparició d’una mena de cicatriu en el cos cavernós i que, com que no és elàstica, condiciona una retracció i incurvació que escurça el penis i dificulta la penetració.


Més informació
Ejaculació precoç


L’ejaculació precoç o prematura (EP) es defineix com aquella que esdevé molt abans del que és desitjable, ja sigui abans o després de la penetració, la qual cosa crea ansietat a un o tots dos membres de la parella.


Més informació
Varicocele


La varicocele és la dilatació varicosa de les venes del cordó espermàtic de l’escrot. Es presenta aproximadament en el 15 % de la població general, entre el 35 % i el 40 % dels homes amb infertilitat primària (dificultats per tenir el primer fill) i entre el 70 % i 80 % dels homes amb infertilitat secundària (dificultats per tenir el segon fill).

És molt més freqüent en el costat esquerre (90 %). La incidència en l’adolescència és del 15 %, i és extremadament rar en l’etapa prepuberal. La varicocele freqüentment ve acompanyada d’un testicle de mida i consistència reduïdes.


Més informació
Vasovasostomia


La vasovasostomia és la intervenció quirúrgica que torna a unir els segments de conductes deferents seccionats i obturats durant la vasectomia per alliberar el pas dels espermatozoides i permetre l’embaràs mitjançant les relacions sexuals. L’ha de practicar un microcirurgià andrològic expert.

Es realitza amb anestèsia local i té una durada aproximada d’1,5 a 3 hores. En el 90 % dels casos, aproximadament, s’aconsegueix que apareguin espermatozoides al semen, la qual cosa permet obtenir un embaràs mantenint relacions sexuals.


Més informació